Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Finskt förvaltningsområde och nationella minoriteter

Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk trädde i kraft den 1 januari 2010. Upplands Väsby blev då ett finskt förvaltningsområde. Det betyder att det finska språket har ett förstärkt skydd i Upplands Väsby. Du kan använda finska i dina kontakter med kommunen och ska även kunna få svar på finska, såväl muntligt som skriftligt.

Klicka på länken nedan för att läsa kommunens finska sidor.

Under relaterad information hittar du även kommunens policy för arbetet med nationella minoriteter och minoritetsspråk på svenska och finska.
 
Suomeksi

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui voimaan 1. tammikuuta 2010. Upplands Väsbyn kunnasta tuli silloin ns. suomen kielen hallintoalue.  Tämä merkitsee sitä, että suomen kielellä on vahvistettu suoja Upplands Väsbyssä.  Voit käyttää suomen kieltä ollessasi yhteydessä kuntaan ja sinun tulee myös voida saada vastaus suomeksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Täältä löydät suomenkieliset sivutöppnas i nytt fönster

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 02 maj 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster