Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunarkivet på webben

Vill du ha uppslag till en skoluppsats, underlag till en bok, forskar du i någon särskild fråga, nyfiken på en viss period i Upplands Väsbys historia eller är du kanske bara allmänt intresserad- då kan du följ länken nedan.

De flesta handlingar i kommunarkivet är tillgängliga för forskning, men det finns vissa undantag. Begär du ut en sekretessbelagd handling kommer kommunarkivet göra en sekretessbedömning innan materialet eventuellt lämnas ut.

Kommunens samtliga arkiv finns inte med ännu utan kommer att publiceras efter hand.

Öppna arkivetlänk till annan webbplats

Arkiven är förtecknade enligt det s.k. allmänna arkivschemat. Handlingstyperna kategoriseras under vissa förutbestämda rubriker:

A Protokoll och föredragningslistor
B Registratur och koncept (utgående skrivelser)
C Diarier (in- och utgående)
D Liggare, register och förteckningar
E Inkomna skrivelser
F Ämnesvis ordnade handlingar
G Räkenskaper
H Statistik
J Kartor och ritningar
K Fotografier
Ö Övriga handlingar

Inom varje huvudrubrik ordnas handlingarna i serier.

Vill du veta mer eller ta del av en handling, kontakta kommunarkivet: kommunarkivet@upplandsvasby.se eller Väsby direkt 08-590 970 00.

Sidansvarig: Mikael Bonnevier
Senast uppdaterad 11 november 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster