Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommunala och enskilda arkiv

Kommunala arkiv

I kommunarkivet förvaras de tre före detta kommunernas, Ed, Fresta, och Hammarby arkiv från 1862 — 1952 och Upplands Väsby kommuns handlingar från och med 1950. Från tiden före 1860 finns sockenmagasinsräkenskaper och handlingar från Fresta och Hammarby skola (Lindhems skola).

Några exempel på kommunala handlingar:

 • Protokoll från nämnder och styrelser med bilagor
 • Byggnadslov fram till 1970-talet senare är mikrofilmat
 • Stads- och byggnadsplaner från 1910 och framåt
 • Kartor
 • Familjerättsärenden med mera.
 • Betyg och klasslistor från folkskolan, grundskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen

Betyg

Om du vill ha en kopia på ditt slutbetyg kontakta i första hand den skola du gått på. För slutbetyg från Vilundagymnasiet, kontakta kommunarkivet. De uppgifter som arkivet behöver för att kunna hitta ditt betyg är: skolans namn, ditt namn, personnummer, klass och vilket år du slutade skolan.

Beställ dina betyg, e-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Om det gäller betyg från Komvux (Vuxenutbildningen), kontakta dem på telefon 08 590 970 42.

Om du behöver kontakta kommunarkivet kan du göra det genom att mejla kommunarkivet@upplandsvasby.se eller ringa 08-590 970 00.

Enskilda arkiv

I kommunarkivet förvaras också handlingar från företag och folkrörelser från slutet av 1800-talet.

Några exempel på företagsarkiv:

 • AB W Dan Bergmans (WEDA) arkiv. Företaget introducerade lättmetall i Sverige. Innehåller Styrelse- och bolagsstämmoprotokoll.
 • Optimus arkivet — innehåller bland annat räkenskaper från 1899 och framåt, trycksaker och föremål.
 • Wäsby verkstäders arkiv 1903- med handlingar från olika företag som varit verksamma i kvarteret Messingen.

Några exempel på folkrörelsearkiv

 • Missionsförsamlingen 1895 -
 • Föreningen Tiokampen 1961 -
 • Orienteringsklubben 1944 -
 • ABF Väsby 1929 - 1969
 • Friskis och Svettis 1983 -

Om du vill lämna föreningshandlingar eller andra enskilda arkiv till kommunarkivet så kan du läsa om rutinen för leveranser av enskilda arkiv till kommunarkivet

Sidansvarig: Mikael Bonnevier
Senast uppdaterad 16 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster