Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Allmänna handlingar

I stort sett alla handlingar som kommer in till, upprättas i eller skickas ut från kommunen är allmänna handlingar. Dessa är i normalfallet offentliga, alltså tillgängliga för vem som helst att ta del av. Denna rätt kallas offentlighetsprincipen och hör till en av Sveriges grundlagar.

Demokratin mår bra av att granskas. Offentlighetsprincipen innebär alltså att vem som helst kan kontakta kommunen och be att få se en handling. I stort sett alla handlingar som kommer in till kommunen eller som skapas av en tjänsteman är en allmän handling. För att en av kommunens handlingar ska kunna lämnas ut till allmänheten behöver den vara en allmän handling. En allmän handling kan vara offentlig eller hemlig (om den innehåller sekretess). En hemlig handling lämnas inte ut, men du har då rätt att få ett överklagbart beslut på att du har blivit nekad att ta del av handlingen.

För att kommunen ska kunna hålla ordning på handlingarna registreras de i ärendehanteringssystem (digitala databaser), vilket betyder att även handlingar i papper skannas in och görs tillgängliga digitalt. Om du vill titta på en handling kontaktar du Väsby Direkt, så vidarebefordrar de din förfrågan till kanslienheten som är de som oftast ansvarar för en utlämning av en handling.

Du har alltid rätt att vara anonym när du begär att få se en allmän handling.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 20 april 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster