Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kommun och politik

Kommunfullmäktige är kommunens "riksdag", kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige väljs vid allmänna val av de som har rösträtt och är skrivna i Upplands Väsby kommun.

Kommunens olika nämnder motsvarar departementen på nationell nivå. I Upplands Väsby kommun finns följande nämnder:

  • Byggnadsnämnd
  • Kultur- och fritidsnämnd
  • Miljönämnd
  • Social- och äldrenämnd
  • Utbildningsnämnd
  • Valnämnd

Dessutom har Upplands Väsby, Sollentuna och Sigtuna kommuner gemensamt två nämnder:

  • Gemensam nämnd för familjerättsliga frågor
  • Gemensam överförmyndarnämnd

Kommunen har även egna revisiorer som granskar hur kommunen sköts. Är kommunens verksamheter effektiva och blir det som fullmäktige har beslutat? Detta granskas av kommunrevisionen.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering", kommunens ledande nämnd. Kommunstyrelsen förbereder ärenden inför fullmäktiges sammanträden, leder och samordnar kommunens olika verksamheter samt ansvarar för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Kommunstyrelsens 15 ledamöter utses av kommunfullmäktige och sammanträder nio gånger om året.

Öppna sammanträden

Våra sammanträden i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder är öppna för allmänheten och du är varmt välkommen dit. Det finns också en frågestund i anknytning till de flesta sammanträden och kommunfullmäktiges sammanträden teckentolkas efter önskemål.

Sidansvarig: Per-Ola Lindahl
Senast uppdaterad 20 oktober 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster