Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

VA-avgifter för uthus

tex Attefallshus, friggebod och övriga tillbyggnader.


Om du bor i fristående hus, radhus eller liknande och har planer på att bygga ett uthus eller utrusta ett befintligt uthus (Friggebod, Attefallshus eller liknande) med vatten och avlopp i syfte att använda uthuset till bostadsändamål, är det viktigt att veta att det då tillkommer VA-avgifter. Den tillkommande bostaden liknas i VA-taxan med en tillkommande ”lägenhet” för vilken du som fastighetsägare måste betala en s k lägenhetsavgift. Detsamma gäller om du bygger eller utformar en separat lägenhet med separat ingång i din villa, radhus eller motsvarande.

När din fastighet utökas med fler ”lägenheter” kan även tillkommande tomtyteavgift behöva betalas. 

Observera att du som fastighetsägare är skyldig att meddela VA-huvudmannen (kommunen) alla förändrade förhållanden på din fastighet som kan påverka VA-avgiften.

Definitionen på en lägenhet: Ett eller flera utrymmen, i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.

Förenklat uttryckt betyder det: Ett utrymme med egen ingång där någon kan bo och laga mat. Det har ingen betydelse om det faktiskt är någon som bor där eller om det står tomt.

För de byggnader inom en fastighet som ska ha VA gäller att vattnet ska mätas. Detta görs genom att vattnet går igenom redan befintlig mätare.

För vattenservisen fram till mätaren gäller obruten ledning. Eventuella kopplingar utförs med stum- eller elsvetsning.

Sidansvarig: Johanna Nyström
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster