Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Spillvatten

Spillvattnet är det som kallas BDT-vatten, vilket innebär det vatten som går ut via bad/dusch, disk och toalett.

Kommunen är en av elva medlemskommuner som sänder sitt spillvatten till Käppala.

Käppalaförbundet renar avloppsvatten från mer än en halv miljon människor i dessa elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm. Reningen sker i Käppalaverket som är ett av världens mest effektiva avloppsreningsverk. De tar också tillvara på den näring och energi som finns i avloppsvattnet och återför slam och biogas till samhällets kretslopp.

Sidansvarig: Johanna Nyström
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster