Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Sprinkler för brandbekämpning

VA-huvudmannen (Upplands Väsby kommun) är inte skyldig att tillhandahålla vatten för brandbekämpning. Detta följer av 2§ lag (2006:412) om allmänna vattentjänster.
Men genom överenskommelser och avtal sker brandbekämpning oftast med hjälp av dricksvatten från den allmänna VA-anläggningen. Ett exempel på det är att Storstockholms brandförsvar tar vatten för brandbekämpning från brandposter i det allmänna VA-anläggningen.

Vattensprinklersystem

Ett sätt för en fastighetsägare att bekämpa en brand är att använda ett vattensprinklersystem. För att få installera och använda ett sådant system på en fastighet krävs ett avtal med VA-huvudmannen.

Avtalets utformning ser du till höger här på sidan. Kontakta Upplands Väsby kommun, VA-enheten för att diskutera möjligheten för ett vattensprinklersystem på din fastighet.

Det är viktigt att betona att det inte är alla fastigheter som KAN ha vattensprinklersystem. VA-huvudmannen avgör om det är genomförbart i varje enskilt fall.

Att teckna avtal

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att avtal gällande vattensprinklersystem skrivs under och skickas till Upplands Väsby kommun.
Steg för steg för att teckna avtal gällande vattensprinklersystem:

  • Kontakta Upplands Väsby kommun VA-enheten för diskussion.
  • Skriv ut två exemplar av avtalet från hemsidan.
  • Fyll i fälten (fastighetsägare, fastighetens namn, servis dimension och bilaga A & B) samt signera båda exemplaren och skicka tillsammans med bilaga A & B samt skiss över anslutningen till Upplands Väsby kommun enligt adress nedan.    
  • Upplands Väsby kommun granskar avtalet och skriver under när det är godkänt. Ett exemplar av avtalet skickas till fastighetsägaren.

                                               Upplands Väsby kommun
                                               KSB VA-enheten
                                               194 80 Upplands Väsby

Sidansvarig: Lotta Milestad
Senast uppdaterad 29 september 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster