Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Driftservice

För att ledningsnät och pumpstationer ska fungera krävs underhåll och kontroll.
Kontoret för samhällsbyggnad kan kontakta dig som fastighetsägare i situationer som t ex.:

  • Akut avstängning av vatten
  • Annan orsak medförande tillfällig avstängning
  • Kontroll och service av avstängningsventil
  • Vattenläckage på servisledning
  • Byte eller avläsning av vattenmätare

Akut avstängning av vatten
Vattenläckage på den allmänna vattenledningen kan uppstå på grund av exempelvis rörbrott eller rostangrepp.
Då måste vattnet stängas av direkt. Upptäcker ni en läcka eller har frågor angående avstängningen kan ni på kontorstid kontakta kommunensfelanmälan. Återkoppling sker då med information om orsak och hänvisning till var vatten finns att hämta under tiden reparationsarbetet pågår.

Händer ett akut läckage utanför kontorstid (jourtid) kontaktas jourpersonal via jourtelefon. Vid behov sker information via dörrknackning. Jourtid gäller vardagar mellan kl. 16.00-08.00 och lördagar, söndagar samt helgdagar.

Sker skador på privat VA-anläggning kan kontakt tas för hjälp med avstängning av vattnet.

Telefonnummer

Kontakt

Telefonnummer

Tid

Felanmälan 08-590 970 00 kl 8.00 - 16.00
Journummer 08-590 302 82 kl 16.00 - 8.00
Annan orsak
Vid vissa arbeten på ledningsnätet behöver kommunens personal stänga av vattnet till din fastighet under en begränsad tidsperiod. Berörda fastighetsägare informeras normalt i god tid via brev om vilken dag, under vilken tid och av vilken orsak avstängningen genomförs. Vid kortare avstängning (runt 30 min) informeras kommunens felanmälan om adress och orsak.

I de fall där vattenräkningen inte är betald, stängs vattnet av till berörd fastighet. Fastighetsägaren kontaktas och informeras om under vilka villkor vattnet släpps på igen. Kunden informeras om möjligheter att ordna alternativ vattenförsörjning.

Kontroll och service av avstängningsventil
Personal från kontoret för samhällsbyggnad behöver god framkomlighet för kontroll och service av avstängningsventilerna på nätet. T.ex. kan dåligt beskurna träd och buskar runt avstängningsventil eller rensbrunn behöva åtgärdas.

Vattenläckage på servisledning
Om mätningar och läcksökning påvisar vattenläckage på den servisledning som går in på din fastighet, kontaktas du som fastighetsägare med uppmaning att åtgärda läckaget.

Sidansvarig: Lotta Milestad
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster