Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Beräkning av anläggningsavgift enligt 2017 års taxa

Fyll i relevanta uppgifter i nedanstående fält.

Beskrivning Antal Avgift/st Summa Totalsumma
Enkel servisledning 40320 0
Dubbel servisledning 48960 0
Trippel servisledning 57600 0
Delsumma servis a) 0
 
Förbindelsepunkt vatten 3600 0
Förbindelsepunkt spillvatten 6000 0
Förbindelsepunkt fastighetens dagvatten 2400 0
Delsumma förbindelse b) 0
 
Lägenhet vatten 6790 0
Lägenhet spillvatten 12222
Lägenhet dagvatten fastighet 5432 0
Lägenhet dagvatten gata 2716 0
Delsumma lägenhet d) 0
 
Summa 0
 
Antal kvm
Tomt vatten 16 0
Tomt spillvatten 28.80 0
Tomt dagvatten fastighet med FP 12.80 0
Tomt dagvatten gata 6.40 0
Grundavg. tomt dagvatten fastighet utan FP 6.40 0
Delsumma tomt c) 0
 
Summa anslutningsavgift exkl. moms 0
Moms 0
Summa anslutningsavgift inkl. moms 0
 

OBS! Beräkningen är preliminär

Tomtytebegränsning

Tomtyteavgiften är begränsad.
Oavsett hur stor tomtyta fastigheten har, kan avgiften aldrig överstiga den sammanlagda summan av a), b) & d).

Exempel :  Om a), b) & d) tillsammans blir t ex 100 000 blir även tomtyteavgiften 100 000 och den sammanlagda avgiften blir då 200 000.

Tomtytebegränsningen visas inte i beräkningstabellen så därför kan "slutsumman" visa högre än vad den ska bli.

För en villa med ett kök och anslutning till vatten- spill- och dagvatten ligger tomtytebegränsningen  vid ca 1500 kvm enligt nu gällande VA-taxa 2017.

Sidansvarig: Johanna Nyström
Senast uppdaterad 06 februari 2017

Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster