Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig anmälan till huvudmannen.

Anmälan ska göras på blankett: Ansökan om anslutning till kommunalt vatten och avlopp.
Har fastighetsägaren rätt att använda anläggningen, drar huvudmannen fram ledningar till  förbindelsepunkterna för vatten och avlopp. Huvudmannen bestämmer efter samråd med fastighetsägaren ledningarnas antal, dimensioner, samt förbindelsepunktens nivå, planläge, uppdämningsnivå och utförande.

Förbindelsepunkten  utgör gräns mellan allmän del och fastighets del av servisledning och är vanligtvis belägen ca 0,5m utanför fastighetsgräns.

Förbindelsepunkt
Dagvatten och dräneringsvatten får inte kopplas till spillvattenavloppet. Eget vatten får inte sammankopplas med kommunens vatten.

Så arbetar vi


Kontoret för samhällsbyggnads VA-avdelning bekräftar att ansökan inkommit inom en vecka från det att blanketten mottagits.
Sidansvarig: Lotta Milestad
Senast uppdaterad 30 mars 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster