Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Vatten och avlopp

Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Upplands Väsby är Upplands Väsby kommun.

Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar på uppdrag av huvudmannen för anläggande, drift och underhåll av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning. Vi ser till att dricksvatten levereras till dig och att spillvatten samt dagvatten tas om hand och renas på bästa sätt.

Sidansvarig: Johanna Nyström
Senast uppdaterad 02 januari 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster