Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Information till dig som planerar att installera värmepump

Från och med den 1 juni 2017 krävs det tillstånd för att installera bergvärme-, jord- eller ytvattenvärmepump.

Det krävs tillstånd enligt kommunens lokala föreskrifter som ska skydda människors hälsa och miljön. Tidigare var det anmälningsplikt.

Skicka in din ansökan minst sex veckor innan du vill starta och tänk på att invänta skriftligt tillstånd från miljönämnden innan du påbörjar något arbete. Om arbete genomförs utan tillstånd leder det till en miljösanktionsavgift.

E-tjänsten och blankett för ansökan hittar du under självbetjäninglänk till annan webbplats högst upp på kommunens webbplats.

Sidansvarig: Per Lagheim
Senast uppdaterad 13 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster