Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

PCB

PCB är en kemisk förkortning för Polyklorerade bifenyler. De är en grupp ämnen som skadar både människor och djur. De har egenskaper som gör att de koncentreras i näringskedjan. Det betyder att djur som äter andra djur får en högre koncentration av ämnet än vad det första djuret hade.

PCB har lång nedbrytningstid och är mycket miljöskadligt.

All nyanvändning av PCB förbjöds 1973 och regeringen har beslutat att byggnader som innehåller PCB-produkter ska saneras.

Inventering och åtgärdsplan

Äger du flerbostadshus, industribyggnad eller annan anläggning som är byggd, ombyggd eller renoverad mellan 1956 och 1973?

Då ska du inventera och undersöka om det finns PCB-produkter i byggnaden.

Finns PCB-produkter med halter mellan 50 och 500 mg/kg i byggnaden ska du ha en åtgärdsplan för hur de ska hanteras när de blir avfall. Avfall som innehåller PCB räknas som farligt avfall.

Du ska sanera om det finns PCB i höga halter

Finns PCB-produkter med halter över 500 mg/kg ska de tas bort. Saneringen ska vara klar

  • senast den 30 juni 2014 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1969.
  • senast den 30 juni 2016 för industribyggnad, som har byggts eller renoverats mellan 1956 och 1973.
  • senast den 30 juni 2016 för flerbostadshus eller annan anläggning, som har uppförts eller renoverats under 1970–1973
  • har fog- eller golvmassan använts inomhus medges att det tas bort senast den 30 juni 2016.

Innan du sanerar ska du göra en anmälan till miljönämnden.


För blanketter och mer information se länkar i högerspalten.


Sidansvarig: Therese Nyberg
Senast uppdaterad 15 april 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster