Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Hälsoskydd

Störningar som kan skada människors hälsa

Kommunens arbete med hälsoskydd går ut på att upptäcka, förebygga och undanröja olägenheter för invånarnas hälsa. Med "olägenhet" menas störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är obetydliga eller helt tillfälliga. 

Hälsoskyddstillsyn

Miljö- och hälsoskyddskontorets hälsoskyddsarbete regleras av miljöbalken, smittskyddslagen och tobakslagen. I praktiken innebär arbetet tillsyn av yrkesmässiga hygieniska lokaler och anläggningar som nyttjas av offentligheten eller av många människor. Inspektion, information och handläggning av klagomål ingår också i miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet. 

Inomhusmiljö

För de flesta är inomhusmiljön i skolor och förskolor samt den egna boendemiljön viktiga hälsofrågor. Här har kontoret ett ansvar att övervaka att regler och lagar för hälsoskydd följs. Det direkta ansvaret ligger dock hos den som driver en förskola, äger en hyresfastighet o.s.v.  

Sidansvarig: Caroline Erhardt
Senast uppdaterad 21 juni 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster