Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kemikalier

Både hushåll och industrier i Sverige använder idag ett stort antal kemikalier. Många av dem använder vi av gammal vana utan att tänka på att det finns alternativ.

De flesta av oss använder varje dag kemikalier av olika slag. Många av dessa produkter innehåller ämnen som kan vara skadliga för hälsan eller miljön. För den enskilda konsumenten är det ofta svårt att avgöra vilka produkter som är att föredra ur ett miljö- och hälsoskyddsperspektiv.

Vilka produkter vi väljer att köpa och hur vi hanterar dem är en av de viktigaste frågorna för ett hållbart samhälle. En hjälp kan vara att välja miljömärkta produkter när sådana finns. Använd inte mer kemikalier än vad som är nödvändigt. Gå igenom dina kemikalier hemma och rensa bort de som saknar etikett eller blivit gamla.

Behållare och exempelvis trasor som använts tillsammans med kemikalier och fortfarande innehåller kemikalierester klassas generellt som farligt avfall och ska tas omhand på ett särskilt sätt. Läs mer om farligt avfall under farligt avfall och elavfall på kommunens hemsida.

Kemikalieanvändning i hushållen

Hushållen använder sig idag av ett stort antal produkter som innehåller kemikalier, till exempel rengöringsmedel, tvättmedel, sköljmedel, hygienartiklar, bilvårdsprodukter. Även andra produkter som man kanske inte i första hand tänker på som kemiska produkter är till exempel tuschpennor, tonerkasetter, luktsuddgummi, myggspiraler, plastleksaker med mjukgörare, kläder med impregneringsmedel och hemelektronik.

Kemikalieanvändning i företag

Miljönämnden i Upplands Väsby kommun har tillsyn över företag som hanterar kemikalier inom kommunen. I samband med tillsynsbesök kontrolleras bland annat hur företagen hanterar kemikalier och vilka rutiner som finns vid val av kemikalier.

Alla tillstånds- eller anmälningspliktiga företag omfattas dessutom av krav på egenkontroll och ska ha en förteckning över alla kemiska produkter som används i verksamheten.

Sidansvarig: Emma Lagasio
Senast uppdaterad 14 september 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster