Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Kartor och mättjänster

Kart- och GIS-enheten på Kontoret för samhällsbyggnad ansvarar för och förvaltar Upplands Väsby kommuns grundläggande kartverk och övrig geografisk information. Kartverk och geografisk information används främst i kommunens fysiska planering och som underlag för produktion av olika kartprodukter.
Enheten ser också till att det finns digitalt flygfoto, så kallat ortofoto, över hela kommunen och att detta förnyas regelbundet.
 
Vi utför även olika typer av mättjänster t.ex. utstakning av hus, kontrollmätningar, påvisning av tomtgränsmarkeringar mm.

Stomnät och referenssystem
Polygonpunkter och fixar kan köpas direkt från oss och punkterna levereras i koordinatsystemen SWEREF99 18:00 i plan och RH2000 i höjd.

Mer information finns under mättjänster och stomnät.

Kontakt:
Tel. 08-590 970 00
E-post: Kartverk@Upplandsvasby.se

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 14 december 2016

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster