Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Brukarsamverkan

Brukarsamverkans syfte är att lära barn och vuxna att de genom ett förändrat beteende på ett enkelt sätt kan minska energiförbrukningen.
Energi är en del av klimatfrågan och således något vi alla måste jobba med. I Upplands Väsby kommun står energi- och klimatfrågan högt på agendan och vi vill visa att vi vågar gå före för att visa vägen mot ett hållbart samhälle för framtidens Väsbybor.

Energieffektivisering
Upplands Väsby kommun har ett mål om att minska energianvändningen i kommunala lokaler med 3 % varje år, räknat i kilowattimmar per kvadratmeter. Vi pratar då om att energieffektivisera, vilket man kan göra på många olika sätt. Det vanligaste är att man byter ut gamla ventilationssystem, gammal belysning och andra tekniska system mot nya som använder mycket mindre el. Men det är inte enbart systemen som gör att det går åt el och fjärrvärme, det gör även användaren eller brukaren.

Utbildning och inspiration
Alla som vistas i en lokal kallas för brukare och alla brukare är en viktig del av energieffektiviseringen. Genom utbildning och inspiration, både för vuxna och barn, vill vi ge en förståelse för lokalernas system och allt annat som drar el. Vi tror att det är rätt väg att gå för att minska energianvändningen i våra lokaler.

Projektet Brukarsamverkan
Detta gör vi genom ett projekt som heter Brukarsamverkan. Det är ett projekt som finansieras av Energimyndigheten med syftet att höja kunskapen, lägga goda grunder för samarbete, dialog och utbyte av erfarenheter. Inom projektet genomförs många evenemang och annat spännande.

Faktaruta:
Övergripande miljömål:
  • Genom en hållbar tillväxt ska fler människor vilja bo och verka här. Upplands Väsby ska visa vägen till ett hållbart samhälle.
  • Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete — som leder till ett hållbart samhälle.
  • Upplands Väsby ska minska sin klimatpåverkan genom ett fördjupat samarbete mellan kommunen, medborgare, företagare och andra aktörer.
Sidansvarig: Jimmy Rudemyr
Senast uppdaterad 01 oktober 2015

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster