Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Ormar

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa krävs tillstånd för att ha orm inom detaljplanelagt område. Ansökan görs hos miljökontoret.


Miljökontorets handläggning

Efter att du skickat in ditt ärende, kommer din anmälan att registreras och diarieföras innan den fördelas till en handläggare.

I handläggningen ingår ett antal steg. Vi granskar ärendet och hör av oss till dig om vi behöver begära in kompletteringar till ärendet. en inspektion på platsen kommer att göras. Efter handläggningen är ärendet förberett för beslut. 
 


Sidansvarig: Caroline Erhardt
Senast uppdaterad 30 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster