Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Prästgårdsmarken

Ny radhusbebyggelse och en ny LSS-gruppbostad för fem boende kommer att uppföras inom bostadsområdet Prästgårdsmarken. Totalt cirka 65 radhusbostäder. Byggherrar för radhusbebyggelsen är Boklok Housing, Veidekke Bostad och Väsbyhem. Kommunen är byggherre för LSS-gruppbostaden.

I samband med utbyggnaden av bostäderna kommer Prästgårdsvägen att förlängas till de nya radhusen och får efter Prästgårdstorget namnet Pastorsvägen. Torget och Prästgårdsvägen rustas upp vid Eds prästgård. En ny väg, Diakonvägen, kommer också anläggas från Allhelgonavägen till LSS-gruppbostaden och till de nya radhusen. Som ersättning för nuvarande grusbollplan anläggs en mindre lekbollyta med konstgräs.

Kommunen ansvarar för ut- och ombyggnad av gator, vatten- och avlopps-ledningar samt lekbollyta. Kommunen kommer också att genomföra naturvårds-arbeten i skogsbrynen och naturvårdsgallra skogsmark.

Kommunens arbete inleds med projektering under första halvåret 2017.

Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 03 maj 2017


Relaterad information

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster