Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Östra Frestaby

Söder om Ekebyvägen och öster om Älvhagsvägen byggs det en ny "Trädgårdsstad" med ny kommunal infrastruktur och fristående bostadshus, radhus och mindre flerbostadshus. Totalt kommer det bli ca 200 bostäder.

Kommunal infrastruktur
Utbyggnaden av den kommunala infrastrukturen (gata, park, belysning, vatten och avlopp samt övriga ledningar) bedrivs som en totalentreprenad av Skanska.

Mitt i området byggs en större cirkel – Poolcirkeln, som är en park med tillhörande lekplats som man kommer att kunna promenera igenom. Den nordvästra delen kommer att fungera som en fördröjningsyta för dagvatten. Ungefär 60 m sydväst om Poolcirkeln kommer ett körbart torg att byggas med diverse parkutrustning, belysning och träd. I direkt anslutning till torget ligger den så kallade Vattenparken. Precis som i  Poolcirkeln finns en större yta för fördröjning av dagvatten.  Det kommer även att finnas ett mindre utegym.

Gator och parker öppnas upp i den takt som är möjlig med hänsyn till när anläggningarna blir godkända att kunna användas och till hur bostadsbyggnationen framskrider. 

Bostäder
Utbyggnaden av bostäder
pågår och enligt tidplanen kommer byggnation att fortgå till och med 2018. Byggherrar är BoKlok, Åke Sundsvalls Byggnads och Byggnadsfirman Viktor Hanson.

Skanska uppför ett vård- och omsorgsboende åt Attendo. Projektet förväntas stå klart i januari 2018.

För mer information om vad som händer just nu på området för respektive byggherre, följ länkarna till höger:Östra Frestaby bild
Sidansvarig: Sara Agduhr Eronen
Senast uppdaterad 30 maj 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster