Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Fyrklövern

I kvarteret Fyrklövern byggs den moderna småstaden genom att omvandla befintlig bebyggelse och förtäta med nya innovativa lösningar. Fyrklövern ligger söder om Väsby centrum och ramas in av vägarna Dragon-, Mälar- och Husarvägen.

En levande stadskärna som kännetecknas av mångfald och variation kommer att växa fram de närmaste åren. 2000 nya bostäder, caféer, butiker, gröna ytor och ett helt nytt parkområde byggs i samarbete med flertalet byggherrar.

Mer information

Fyrklöverns webbplats
www.upplandsvasby.se/fyrklovernlänk till annan webbplats
Översiktlig information om projektet Fyrklövern, nyheter, projektkontorets öppettider, kontaktuppgifter till byggföretag.

Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 12 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster