Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Eds allé

Väster om Ägget och Prästgårdsmarken kommer det byggas småhus och flerbostadshus. Totalt kommer cirka 700 bostäder att byggas i flera etapper.

Utbyggnad av infrastrukturen (gata, park, vatten och avlopp, belysning samt övriga ledningar) sker i fyra etapper. Den första etappen inkluderar flytt av Mälarvägen, förlängning och upprustning av Älvsundavägen, parkstråk med dagvattendammar samt byggnation av lokalgator norr om nya Mälarvägen. Byggnationen av infrastrukturen i etapp 1 startade i augusti 2015 och sista etappen beräknas vara klar i slutet av 2017. Entreprenör är Järfälla VA- och Byggentreprenad AB (JVAB).

I etapp 1 kommer Väsbyhem, Besqab, Järntorget, Bonava, Småa och Bo Klok uppföra bostäder i form av radhus, småhus och flerbostadshus. Upplands Väsby kommun kommer att uppföra en förskola eller ett LSS-boende.

Etapp 1

Besqab - 30 småhus
Bo Klok - radhus/flerfamiljshus
Järntorget - 30 småhus
Upplands Väsby kommun - Förskola/LSS
Väsbyhem - 400 lägenheter och 24 radhus
Bonava - 62 småhus
Småa - 65 småhus

Mer information

Om du har frågor kring byggnationen av Eds allé är du välkommen att kontakta Väsby Direkt på telefonnummer 08-590 970 00 eller e-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se

För mer information om byggherrarna följ länkarna nedan:

Besqablänk till annan webbplats

BoKloklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Järntorgetlänk till annan webbplats

Väsbyhemlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bonavalänk till annan webbplats

Småalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Illustration av Eds allé Illustration: White arkitekter

Illustration: White arkitekter

Sidansvarig: Gösta Norén
Senast uppdaterad 20 december 2016
Nyheter
 • 2016-12-29
  Planerade trafikomläggningar
  Läs mer
 • 2016-03-15
  Eds allé utvecklas med bostäder
  Läs mer
 • 2016-03-15
  Älvsundavägen delvis avstängd fram till hösten 2016
  Läs mer
 • 2015-12-21
  Pågående arbeten i Eds allé
  Läs mer
 • 2015-10-29
  VA-arbeten vid Ägget
  Läs mer

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster