Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Adresser och namnsättning

Varje byggnad ska ha en adress, som anger var huset är beläget. Adressen ska bestå av ett gatunamn samt nummer. De utgör grunden för postens adresser och folkbokföringsadresser. Dessutom är de till för att polis, räddningstjänst och ambulans ska hitta fram till rätt plats.
Adresserna läggs in i register och adresskartor upprättas.
Namnsättning
Namnsättning av gator och allmänna platser är sedan gammalt en kommunal angelägenhet.
I Upplands Väsby är det namnberedningen som föreslår namn till kommunfullmäktige som sedan beslutar. Namnberedningen består av politiker, stadsarkitekt, representant från hembygdsföreningen samt sekreterare.
Namnen har i många fall en historisk anknytning till platsen eller området.
Ärendegången
Vi skickar adressbeslut till lagfaren ägare som omgående ska meddela eventuella hyresgäster samt ombesörja skyltning av gällande adressnummer på fastigheten.

Kommunen ajourhåller adresserna i byggnads- och adressregistret som har en direktkoppling till Lantmäteriet. Informationen skickas till Posten Sverige AB som ger adresserna postnummer och postort, för att därefter sända tillbaka adresserna till Lantmäteriet.
 
Skatteverket för in uppgifterna i statens personadressregister, SPAR, varifrån banker, försäkringsbolag och myndigheter hämtar information.

Sidansvarig: Petra Lundqvist
Senast uppdaterad 14 december 2016

Adressförändringar

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster