Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Avfallsföreskrifter och avfallsplan

Varje kommun är enligt Miljöbalken (15 kap 11§) skyldig att ha en renhållningsordning. I Upplands Väsby består den av två delar: De lokala avfallsföreskrifterna och Avfallsplanen.

Avfallsföreskrifter: I föreskrifterna beskrivs de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand i Upplands Väsby. Till avfallsföreskrifterna hör tillämpningsanvisningar som innehåller förtydliganden, kompletteringar och kommentarer till bestämmelserna. Ytterligare råd och anvisningar finns i "Handbok för avfallsutrymmen" som tagits fram lokalt för Upplands Väsby kommun.

Avfallsplanen sätter upp mål för avfallshanteringen fram till år 2020. Vägledande för planen är att år 2020 ska avfallshanteringen i SÖRAB-kommunerna vara en del av ett hållbart samhälle där människan står i centrum. Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem.  

På SÖRABs sida http://avfallsplan.sorab.se/se/Avfallsplanenlänk till annan webbplats finns information om Avfallsplanen och hur kommunerna arbetar med den.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 09 augusti 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster