Upplands Väsby startsida
 
 
 
 
 
 
 

Återvinningscentralen i Smedby

Det är skillnad på en återvinningscentral och en återvinningsstation. På återvinningsstationerna får man bara lämna förpackningar och tidningar. På återvinningscentralerna kan du lämna in det mesta. 

På återvinningscentralen får privatpersoner lämna avfall gratis, i obegränsad mängd när det passar dig. Villkoret är att du sorterar det i olika behållare så att det kan återvinnas. Följ skyltar och ta hjälp av personalen om du känner dig osäker.

I Upplands Väsby finns det en återvinningscentral: Smedby som ligger på Karins Väg 2.

Se SÖRABs hemsida för öppettider och övriga återvinningscentraler inom SÖRAB-kommunerna, http://www.sorab.se/hushall/atervinningscentraler/länk till annan webbplats

Vad får jag lämna?


Du får lämna följande:

 • Grovavfall – dvs skrymmande brännbart som inte får plats i din vanliga soptunna
 • Isolering, glas och porslin
 • Metallskrot
 • Alla typer av förpackningar
 • Wellpapp - dvs stora, otympiga kartonger och emballage
 • Tidningar
 • Farligt avfall:
  • Kemikalier
  • Färg – både vatten- och lösningsbaserad
  • Lysrör och ljuskällor
  • Småbatterier och blybatterier
 • Elavfall
 • Mattor och stoppade möbler
 • Trädgårdsavfall

Du får inte lämna asbest på Smedby. Det måste lämnas på återvinningscentralen Lötlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster i Vallentuna.

Sidansvarig: Helena Kjellsson
Senast uppdaterad 28 april 2017

Upplands Väsby kommun • 194 80 Upplands Väsby • Besök: Dragonvägen 86 • Telefon: 08-590 970 00  •  E-post: vasbydirekt@upplandsvasby.se Facebook: facebook.com/upplandsvasbylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster